Omdat het ook anders kan.
Merken /

Spagyriek essence

Spagyriek-essence

Spagyriek wat is dat?
Het is een be­rei­dings­me­tho­de waar­mee je de es­sen­tie uit de plant naar bo­ven haalt. In onze apo­theek stel­len we de mid­de­len sa­men die een he­lend ef­fect heb­ben door de le­vens­kracht en schep­pen­de kracht in je li­chaam aan te spre­ken. En ja het helpt, al kan je door Eu­ro­pe­se re­gel­ge­ving niet aan­ge­ven waar­voor het pre­cies kan wor­den toe­ge­past.”

 

“Spa­gy­ri­sche plan­ten­re­me­dies bren­gen een he­lings­pro­ces op gang dat zo­wel het fy­sie­ke, het men­ta­le, het emo­ti­o­ne­le als het spi­ri­tu­e­le ni­veau van de mens be­strijkt. De es­sen­tie van de mens wordt weer in even­wicht ge­bracht met zijn of haar plek in de kos­mos en de we­reld. Soms spe­len er din­gen uit het ver­le­den die niet meer aan­slui­ten bij de­ge­ne die je bent. Ook hier brengt spa­gy­riek een he­lings­pro­ces op gang, waar­bij blok­ka­des wor­den op­ge­he­ven. Dat heeft ook al­les te ma­ken met be­wust­wor­ding van je­zelf. En je ener­gie ste­ken in za­ken die er toe doen.”

Spa­gy­riek zal bij veel men­sen on­be­kend zijn, ho­me­o­pa­thie klinkt be­ken­der in de oren. Ho­me­o­pa­thie is een na­tuur­ge­nees­wij­ze die net als bij­voor­beeld fy­to­the­ra­pie, aro­ma­the­ra­pie en bloe­sem­re­me­die the­ra­pie on­der de pa­ra­plu van spa­gy­riek valt. De be­rei­dings­wij­ze van de plan­tenes­sen­ces ont­leent de spa­gy­riek voor een deel van de ge­noem­de the­ra­pieën.

Re­gu­lie­re ge­nees­mid­de­len

De mid­de­len die de Spa­gy­riek Apo­theek le­vert, kun­nen naast de re­gu­lie­re ge­nees­mid­de­len wor­den ge­bruikt. “Er vindt geen wis­sel­wer­king plaats. Re­gu­lie­re mid­de­len rich­ten zich op de be­han­de­ling van één be­paal­de klacht, spa­gy­riek neemt,om het zo maar te zeg­gen, de hele mens on­der han­den.”

Mail ons als je voor jezelf een specifieke gezondheidwens hebt en een spagyriek op maat wilt hebben.  Klik hier.

Je kan ook onder het kopje "producten" kijken of de juiste spagyriek erbij zit. 

  “Op in­ter­net een li­cha­me­lij­ke of gees­te­lij­ke klacht in­voe­ren en het bij­be­ho­ren­de mid­del er­bij zoe­ken is er niet bij. In te­gen­stel­ling tot re­gu­lie­re me­di­cij­nen, die uit­ge­breid moe­ten wor­den ge­test, is de toe­pas­sing en werk­zaam­heid van spa­gy­riek ge­stoeld op eeu­wen­lan­ge er­va­ring. De com­plexen die wij sa­men­stel­len le­ve­ren we op voor­schrift naar aanleiding van jou verhaal. 

De plan­tenes­sen­ces waar we dat mee doen ko­men uit Duits­land. 
Spagyriek is een (alchemistische) plantgeneeskunde.

Door het holistische karakter van de Spagyriek kan ik de specifieke thematiek vanuit meerdere stromingen benaderen. Bijvoorbeeld vanuit numerologie, astrologie, kabbala, aura-chakra leer, de meridianenleer, 5-elementenleer, de edelstenentherapie, of de traditionele Chinese geneeskunde. . Toegepaste Kinesiologie kan weer helpen om de passende invalshoek(en) te vinden.

Alle middelen uit de Spagyriek, kunnen samen met reguliere en complementaire geneesmiddelen gebruikt worden.


Titel

Vitaliteit 5.0 gaat voor kwaliteit. Uw gezondheid is het aller belangrijkste en is onbetaalbaar. 

Onze topmerken

Inschrijven voor de nieuwsbriefAanmelden

Informatie

Algemene voorwaarden
Retouren
Disclaimer
Privacy beleid
 

Vitaliteit5.0

Geregistreerde handelsnaam

KvK nr: 3431618
Btw: bNL002079362B25

KNABbank: NL15 KNAB 0257 7651 07

Contact

Vitaliteit 5.0
Info@vitaliteit5punt0.nl
 

* = prijzen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop webwinkel

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.